DENNA KURS SKER UNDER TVÅ HALVDAGAR OCH ÄR EN
INTRODUKTION TILL AIRBRUSH – NÅGOT SOM SES SOM EN
VIKTIG KOMPETENS I DAGENS SKÖNHETSINDUSTRI. VI STÅR FÖR ALL UTRUSTNING UNDER KURSEN.