Marbella Event Academy bedriver Bartenderutbildning Utomlands med en skandinavisk kundkrets.
Vi söker 1 fulltids Bartender lärare som skall utbilda våra elever på Teorilektioner, Mixologi, gästpsykologi, freepouring samt flairing etc.

Du blir en av huvudlärarna för Svenska kurserna samt får medverka på Internationella Events.från April till oktober i Marbella vid Puerto Banus finaste strand. Du bör ha goda kunskaper om cocktails, framställning/ursprung av spritsorter, freepouring, Flairing. Maila CV samt video där du presenterar dig själv till shana@marbellaacademy.com (Kan filmas med mobil)

Contact: Marbella Event Academy shana@marbellaacademy.com 08-50164964